Kouzelná fazolka

 • je školička přímo u parku Stromovka
 • má kvalifikovaný pedagogický personál
 • nabízí montessori pomůcky a projektové vyučování
 • věnuje se přípravě předškoláků
 • má kroužky v ceně školného
  • sauna
  • horolezecká stěna
  • keramika
  • angličtina, anglické odpoledne
  • tancování
  • a mnoho dalších..
 • vyráží na pravidelné poznávací výlety
 • věnuje se „lesní pedagogice“ formou lesního dne aj.

fazolka_foto

Kouzelná fazolka je soukromá školka, která vznikla v září roku 2012.

Školka nabízí dětem od 2,5 let předškolní vzdělávání (dle RVP – MŠMT), s využitím projektového vyučování a práce s montessori pomůckami. Kladen je důraz na životní styl (stravování školky zajišťuje společnost Bionea aj.), všestranný rozvoj dětí  a budování vztahu dětí k přírodě, a to dílčím uplatňováním principů lesních mateřských škol. V docházkové vzdálenosti je park Stromovka, který velmi často navštěvujeme.

Školka spolupracuje s úřadem MČ Praha 7 - dotované letní příměstské tábory.