Kouzelná fazolka

je soukromá školička založená v roce 2012.

 • nachází se přímo u parku Stromovka
 • má kvalifikovaný pedagogický personál
 • nabízí montessori pomůcky a projektové vyučování
 • věnuje se přípravě předškoláků
 • má kroužky v ceně školného
  • horolezecká stěna
  • angličtina, anglické odpoledne
  • street dance
  • logopedie a další..
 • vyráží na pravidelné poznávací výlety
 • věnuje se „lesní pedagogice“ formou lesního dne aj.
Kouzelná fazolka je soukromá školka, která vznikla v srpnu roku 2012.

Školka nabízí dětem od 2,5 let předškolní vzdělávání (dle RVP – MŠMT), s využitím projektového vyučování a práce s montessori pomůckami. Kladen je důraz na životní styl (stravování školky zajišťuje společnost Bionea aj.), všestranný rozvoj dětí  a budování vztahu dětí k přírodě, a to dílčím uplatňováním principů lesních mateřských škol. V docházkové vzdálenosti je park Stromovka, který velmi často navštěvujeme.

Proč Kouzelná fazolka? FAZOLKA symbolizuje osobní růst: když zasejeme semínko výchovy a vzdělání, to uvnitř dítěte klíčí a roste v silnou, zdravou osobnost, která umožní dosáhnout na věci, které jsou KOUZELNÉ, ve smyslu krásné, hodnotné. Kvalitní výchova a vzdělání jsou dobrodružnou cestou k  duševnímu bohatství, které je trvalým a nezcizitelným vlastnictvím osobnosti dítěte.

Školka spolupracuje s úřadem MČ Praha 7 – dotované letní příměstské tábory a jazyková výchova v průběhu školního roku.