Přijímáme děti na školní rok 2018/2019.

Nabízíme poslední místa ve třídě mladších dětí. V příp. Vašeho zájmu nás kontaktujte na kontaktujte na: kouzelnafazolka@gmail.com nebo volejte 737 81 53 78.

 

Léto ve Fazolce:

Primestske_tabory_A4_2018_web-01

Stromovous (30.7.-3.8.) – Zemědělské muzeum – výstava Recykles (1.8.)

V průběhu týdně se děti se učí dívat se na krásy přírody, rozeznávat místní stromy, rostliny i zvířata. Úkolem bude zmapovat a naučit se rozpoznávat porost v parku Stromovka. Děti si také zahrají spousta ekologických her, cílem kterých je rozvinout v dětech lásku k přírodě okolo nás a touhu o ní pečovat. Poznáváním přírodních jevů se učíme přírodě rozumět a obdivovat ji.

 

Ptačí zpěv (6.8.-10.8.) - program „Zpívající les“ – (Stromovka, 9.8.)

Po celý týden se budeme zabývat tématem pražského ptactva. Děti se dozvědí se o životním cyklu opeřenců, o tom jak žijí a co k životu potřebují, determinaci druhů žijících ve Stromovce, určení druhů tažných ptáků a důvod odletu, co znamená a proč se uplatňuje „kroužkování“. Důkladně se také budeme zabývat ochranou ptactva a jejich podporou a v zimním období.

 

Živá voda (13.8.-17.8.)celodenní výlet do Modřanské rokle „Lesem, nelesem Modřanské rokle“(14.8.) a program „Voda nad zlato“ (Stromovka,16.8.)

Zábavně vzdělávací formou se děti dozvědí základní informace o koloběhu vody v přírodě, důležitosti vody na planetě Zemi. Provedou experiment o pohybu vody v rostlinách, klíčení semen a další. V průběhu celého týdne se budeme zabývat ekologií vody, dozvíme se základní informace o vodovodním a kanalizačním systému a čištění odpadních vod. Děti si osvojí základní principy šetrného nakládání s vodou.

 

Chráníme přírodu, chráníme sebe (20.8.-24.8.) –  program „Kolik smyslů umíš, tolikrát jsi člověkem“ (park Židovské pece,, 21.8.), program „Duchové z popelnice“ (školka, 23.8.)

V tomto týdnu se zaměříme na poznání toho zdravého, co nám příroda může poskytnout (ovoce, zelenina, bylinky, vzduch, sporty v přírodě apod.). V rámci ekologické výchovy se budeme zabývat životem ve městě a tím, jak můžeme v rámci každodenního života jednat ekologicky, prostudujeme si ekologické chování spotřebitele. Podrobně budeme pracovat s poznáním jednotlivých materiálů, jejich složením, výrobou a dobou rozkladu. Budeme se celý týden průběžně zabývat tím, jak a proč třídit odpad. Děti si zopakují základy ekologicky zodpovědného chování a naučí se několik kroků, jak mohu ony samy jednat ekologicky.

 

Na programech spolupracujeme se Ekocentrem Koniklec.

Několikrát nás navštíví i naše oblíbená vodní skluzavka i skákací hrad! 

Těšíme se na společné léto!!

 

Prázdninový ceník:

2700,-/týden

700,-/den

500,-/dopoledne (8-13)

 

 

Kontakty

  • Helena Kašková Valentová – 737 81 53 78
  • Třída starších dětí (bílé fazolky) – 608 081 919
  • Třída mladších dětí (zelené fazolky) – 608 041 274