Tým

Mgr. Helena Kašková Valentová, DiS. 

Vzdělání:

 • Universita Karlova, Filosofická fakulta – obor Sociální politika (Mgr.)
 • Vyšší odborná škola MILLS, s.r.o.- obor Sociální práce (DiS.)
 • SŠ Bean, s.r.o. – Předškolní a mimoškolní pedagogika

 Praxe:

 • 7 let ve vedení Kouzelné fazolky, z.s. (zakladatelka)
 • vedení nízkoprahového klubu pro děti a mládež (YMCA Praha o.s.)
 • realizátorka a lektorka resocializačního výchovného projektu s prvky muzikoterapie a arteterapie (Pomozte dětem)
 • vzdělávací činnost v Montessori pohybové školičce (3 roky)
 • pořádání táborů a pobytových akcí pro rodiny s dětmi v předškoním věku
 • držitelka certifikátu akreditovaného kurzu Základní znalosti Montessori pedagogiky

Pozice v Kouzelné fazolce:

 • zakladatelka/ředitelka
 • administrativní a organizační činnost, finance
 • pedagog

Bc. Tereza Fišerová

Vzdělání:

 • studium VŠ – Univerzita Jana Amose Komenského – obor: Speciální pedagogika – vychovatelství  (+ zaměření na logopedii)

Praxe:

 • 5 let na pozici pedagoga a provozního v Kouzelné fazolce, z.s.
 • učitelka tance pro děti předškolního věku v taneční skupině Jam dance crew
 • animátorka a organizátorka dětských narozeninových oslav
 • vychovatelka na dětských táborech
 • pořádání aktivit pro děti v rámci sportovních dní
 • dobrovolník v Domově seniorů Malešice
 • absolvování Kurzu znakového jazyka

Pozice v Kouzelné fazolce:

 • hlavní pedagog ve třídě starších dětí
 • organizace
 • provozní školky

Bc. Eliška Jantačová 

Vzdělání:

 • Střední pedagogická škola, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.
 • pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze obor Učitelství pro mateřské školy (současnost)

Praxe:

 • 4 roky na pozici pedagoga v Kouzelné fazolce, z.s.
 • Spolupráce s Creative World (příprava a průběh městských akcí, programů pro MŠ)
 • Držitelka certifikátu odborného kurzu pro chůvy
 • Souvislé a blokové praxe v předškolních zařízeních při střední a vysoké škole (Litomyšl, Letohrad, Praha)
 • Hlídání dětí v domácnostech (Avedonna AngelBabies)
 • dobrovolník Člověk v tísni při pořádání charitativní akce (Běh pro Afriku)
 • Vedoucí na dětských táborech (Pionýr Polička, anglický tábor)
 • zaměření na tělesnou výchovu (studium)
 • vedoucí na letních táborech Pionýr Polička

Pozice v Kouzelné fazolce:

 • hlavní pedagog ve třídě mladších dětí
 • cvičení s dětmi
 • výtvarná výchova

Denisa Škorňová

Vzdělání:

 • Střední pedagogická škola, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Učitelství pro I.stupeň ZŠ, Praha (současnost)

Praxe:

 • 4 roky na pozici pedagoga v Kouzelné fazolce, z.s.
 • Vedoucí tanečního zájmového kroužku T-komplex (street dance, dance hall)
 • Pedagogický pracovník – Středisko pro děti Mikádo
 • Vedoucí tanečního tábora – výuka tance
 • školní praxe v mateřských školách (Vysoké Mýto, Rýmařov, Litomyšl)

Pozice v Kouzelné fazolce:

 • pedagog ve třídě starších dětí
 • tanec
 • pohybová výchova

Johana Paloušová 

Vzdělání:

 • New York konzervatoř – Broadway

Další vzdělání:

 • Kurz pro pracovníky v sociálních službách a první pomoci.

Praxe:

 • Učitelka v soukromé školce KidSpace
 • Au- Pair New York
 • Vedoucí a lektorka Hereckého tábora pro děti a mládež pro agenturu Klára.
 • Organizace dětského dne pro Prahu 5

Pozice v Kouzelné fazolce:

 • Pedagog ve třídě mladších dětí

Judita Němcová

 Vzdělání:

 • Husitsko-teologické fakulta, obor Sociální pedagogika

Praxe:

 • Anglická školka Montessori space
 • Školka Cestička pod organizací Cesta domů
 • Asistence lidem se zdravotním znevýhodněním ( Inex- Belgie, Slovensko, Francie) Asistence ve škole Mauglí, dětská vzdělávací skupina
 • Hlídání dětí v Prostoru 8

Pozice v Kouzelné fazolce:

 • Pedagog ve třídě mladších dětí

Kristýna Šimůnková

Vzdělání:

 • Rekvalifikace na – Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Praxe:

 • Mateřská škola U STROMU MŠ (2017/2018)
 • Dětský koutek – hlídání dětí, tvorba program (2015-2017)
 • Chůva v rodinách (2015-2017)

Pozice v Kouzelné fazolce:

 • Pedagog ve třídě starších dětí